SẢN PHẨM CHÍNH

BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG INOX

BL/BLT/SGR

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX

BW/BWJ/BWJT

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG

CPm, SHF(m) 2SGP(m), PUM, SGT

BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN

BLE/BLTE/BWE/BWJE

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

WVSD, WQK, WQD-S

BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG

XPH, ZP(s), XPS, XP, CPHB, CPH

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Style Line Star